លំហាត់ប្រាណ និង ម៉ាស្សា

Exercise and massage

បន្ធូរជើងរបស់អ្នក ដោយលំហាត់ប្រាណងាយស្រួលនៅផ្ទះ

លំហាត់ប្រាណមួយចំនួនអាចជួយអ្នកអោយមានអារម្មណ៏ប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីធ្វើការ ពេញ១ថ្ងៃមុនពេលចូលសំរាក។

  • ផ្តេកខ្នងរបស់អ្នក ហើយធ្វើចលនាដូចធាក់កង់
  • លើកជើងរបស់អ្នកឡើង ធ្វើការម៉ាស្សាពី កជើង ទៅភ្លៅដើម្បីជួយដល់លំហូរឈាមក្នុងសរសៃវ៉ែនរបស់អ្នក

Exercise and massage illustration

ពេលដែលអ្នក តម្រូវអោយឈរ ឬ អង្គុយយូរ អ្នកគួរធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំងនេះ និង ម៉ាស្សាអោយបានញឹកញាប់។

គ្រាន់តែការដើរតែមួយមុខ ក៏អាចជួយអ្នកបានដែរ។ នៅពេលដើរ សរសៃវ៉ែនរុញឈាមដែលនៅប្រអប់ជើង និងការកន្រ្តាក់សាច់ដុំដែលនៅកំភួនជើង ធ្វើសកម្មភាពដូចជាស្នប់ ជួយដល់សរសៃវ៉ែនរុញឈាមឡើងទៅបេះដូងវិញ។